Wat zegt de Bijbel over controversiële punten?

 

De Bijbel staat vol met normen en waarden waar wij ons strikt aan moeten houden als Christenen. Het is voor God belangrijk dat wij aan zijn zijde staan, omdat wij dan het beste leven kunnen leiden dat God voor ons heeft bedacht. Een groot aantal teksten in de Bijbel is geschreven met de focus op de oude tijden, maar nog steeds is het voor ieder mens belangrijk dat wij ons aan de belangrijke levenslessen houden die God voor ons heeft opgesteld.

Er staan in de Bijbel ontzettend veel lessen die wij vandaag de dag nog steeds kunnen gebruiken. Zo zijn er in onze samenleving ontzettend veel controversiële punten die we vanuit de ogen van God moeten kunnen bekijken. Want alleen dan kunnen we het beste voor onze medemens creëren en weten we zeker dat we ons houden aan de afspraken die wij vanuit onze voorvaderen met God hebben gemaakt.

Dit zegt de Bijbel over klonen

De enige manier waarop de mens zich kan voortplanten is door middel van seksuele gemeenschap. Dit betekent dat klonen behoort tot een onderdeel dat in Gods ogen niet bestemd is voor de mens. Het is belangrijk dat wij ons aan deze regel van God houden, omdat God zijn liefde aan ons geeft en wij hier op de juiste manier mee om moeten kunnen gaan. De Bijbel zegt dan ook specifiek dat het alleen mogelijk is om goede kinderen te krijgen op het moment dat een man met een vrouw ligt. Dit betekent dat de enige manier om kinderen voort te brengen dus ook uitsluitend vanuit de seksuele gemeenschap mag komen en dat praktijken zoals klonen absoluut niet tot de standaard mogen behoren binnen het Christelijke leven.

Klonen is een medische praktijk waarbij op basis van DNA gezorgd wordt dat er een nieuw kind groeit. Al jaren testen wetenschappers – over het algemeen tegen Gods wil – hoe zij ervoor kunnen zorgen dat klonen steeds gemakkelijker wordt. Zo hebben we al het eerste gekloonde schaap – Dolly – gezien en zijn wetenschappers nu ook bezig te kijken wat zij op het gebied van DNA kunnen doen om ook de mensheid verder te helpen. Dit is vanzelfsprekend vanuit Gods ogen een zonde, want het is niet de bedoeling dat wij door middel van onderdelen die God gecreëerd heeft kijken hoe wij Gods plan op een andere manier invulling kunnen geven.

Dit zegt de Bijbel over de doodstraf

De doodstraf is in Nederland al lange tijd verboden, toch zijn er in de wereld nog steeds landen waar de doodstraf wordt gehanteerd. Criminelen die zware misdrijven begaan worden geëxecuteerd, en dat is in de ogen van God niet de bedoeling. Mensen die zonden begaan hebben altijd de mogelijkheid om terug te komen bij God, waar zij samen met God een relatie kunnen opbouwen om te zorgen dat de zonden die zij in het verleden hebben begaan weer rechtgezet kunnen worden. Iedereen is welkom bij God, zolang er goed gekeken wordt op welke manier zij de juiste weg kunnen kiezen. Niemand hoeft daarom bang te zijn om bij God te komen, want God neemt al onze problemen over en kan ervoor zorgen dat wij er weer zondeloos uit zullen komen.

De doodstraf wordt daarom ook in de Bijbel gezien als een onderdeel waar geen enkel persoon mee bezig mag zijn. Het is niet eerlijk tegenover God dat de mensheid zich met deze praktijken bezighoudt, het is juist onze taak om een wereld te creëren die overeenkomt met de manier waarop God het allemaal voor zich zag toen hij de wereld heeft geschapen. Op het moment dat de mensheid bezig is om van Gods plan af te stappen dan ziet God dat de wereld op een verkeerde manier bezig is. Het maakt niet uit hoe erg de zonden zijn van iemand, de doodstraf verdient niemand in de ogen van God, en zal dan ook vanuit de Bijbel niet zomaar toegestaan zijn.

Dit zegt de Bijbel over nudisme

De eerste mensen die God heeft geschapen waren Adam en Eva. Dit waren twee nudisten die in het paradijs hebben gewoond. De Bijbel spreekt later over hoe mensen juist zo goed mogelijk omhuld moeten worden met kleding, waarbij nudisme dus ook niet is toegestaan. Dit is voor velen nog steeds een moeilijk onderdeel van de Bijbel, omdat God de eerste twee geschapen mensen juist als nudisten heeft laten leven. Indien nudisme door God inderdaad verboden was, is het niet logisch dat hij de eerste mensen die hij heeft geschapen ook gewoon naakt liet rondlopen.

Maar de manier waarop nudisme vandaag de dag wordt ingezet zal niet door God worden aangemoedigd. Mensen die uit protest naakt op straat lopen zijn een gevaar voor onze kinderen, omdat zij onze kinderen op een te vroege leeftijd oog in oog stellen met natuurlijke ontwikkelingen waar zij misschien nog helemaal niet klaar voor zijn. Het is dan ook belangrijk dat wij in de gaten houden dat nudisme niet te snel de spuigaten uitloopt, want het is niet onderdeel van Gods plan om ons leven zo mooi mogelijk te maken en ons een aarde en samenleving te bieden die het beste voor ons is. Nudisten zijn dan ook over het algemeen mensen die al van het pad van God zijn afgestapt, en die door middel van nudisme proberen om de slechtheid in de wereld verder te verbreden. Dus waar Gods plan van origine is gestart met het nudisme, is het vandaag de dag niet langer een onderdeel van het plan van God, en dat is iets waar iedere Christen zich streng aan zal moeten houden.

Dit zegt de Bijbel over seksualiteit

Seksualiteit is voor veel Christenen een gesprek dat moeilijk te houden is. Vooral wanneer kinderen voor de eerste keer in aanraking komen met onderwerpen rondom seksualiteit is het voor Christenen belangrijk dat deze gevoelens zo veel mogelijk onderdrukt worden. Het is binnen de samenleving duidelijk te zien wat er met mensen gebeurt die zich meer richting de seksuele kant opwerken, en wat er met hen kan gebeuren als zij dit te vaak doen. Het is altijd Gods plan om voor iedere man en voor iedere vrouw een partner van het andere geslacht te vinden, en dat maakt het voor God dan ook vervelend dat er mensen zijn die op een hele andere manier naar seksualiteit kijken.

Luister daarom altijd goed naar God, want de Bijbel vertelt je exact welke woorden God heeft verteld aan de schrijvers van de Bijbel. Met de woorden die God ons gegeven heeft kunnen wij onze kinderen behoeden van slechte beslissingen op het gebied van seksualiteit en kunnen wij op deze manier voorkomen dat zij zich op het verkeerde pad begeven waar zij sneller overgaan tot het uitvoeren van zonden. En dat is vanzelfsprekend het laatste dat iedere Christelijke ouder voor zijn of haar kinderen zou willen. Blijf altijd op het pad van God, ook als het aankomt op seksualiteit, omdat God ons altijd de beste plannen voorschotelt waar wij ons streng aan zullen moeten houden.

Dit zegt de Bijbel over vrouwenrechten

Zoals voor velen bekend, zijn mannen in de tijd van Jezus vooral de belangrijkste personen geweest. Vandaag de dag zien wij echter om ons heen dat ook vrouwen belangrijke rollen op zich kunnen nemen. Het is vanuit de Bijbel duidelijk dat vrouwen echter een hele andere rol dienen te bedienen, maar dit is voor vrije interpretatie mogelijk. De Bijbel zegt niet specifiek waar vrouwen zich aan moeten houden, omdat in het Nieuwe Testament een hoop basisregels die door God zijn opgesteld weer door Jezus op een andere manier zijn samengesteld. Het is in dit geval dan ook belangrijk om naar de woorden van Jezus te luisteren, omdat hij ons een nieuwe manier heeft gegeven om naar de belangrijke lessen van God te kijken. Zonder Jezus hadden wij nu nog de oude lessen van God gevolgd, waarin vrouwen minderwaardig waren tegenover mannen.

Toch is het vandaag de dag zo dat vrouwen en mannen vrijwel gelijk zijn. Dit is nog niet overal zo, maar in Nederland is het steeds meer mogelijk om als vrouw ook rollen te nemen die normaal alleen voor mannen waren weggelegd. En dat is ook exact wat Jezus ons in zijn tijd heeft proberen te leren: het is voor vrouwen ook gewoon mogelijk om een goed leven te leiden waarin zij vrij zijn en overal kunnen gaan en staan waar zij zelf willen. En met de woorden van Jezus in onze gedachten is het dan ook belangrijk dat wij niet overgaan tot zonden waarin wij vrouwen onderdanig stellen aan mannen, want uiteindelijk zijn we in Jezus zijn woorden simpelweg allemaal gelijk.

Dit zegt de Bijbel over gokken

Gokken is een veelbesproken onderwerp in de Bijbel, en dat komt vooral door het feit dat er in de tijden dat de Bijbel geschreven werd veel verschillende plekken waren waar mensen terecht konden om een gokje te wagen. Dit is echter niet hoe God het voor zich heeft gezien. Gokken heeft namelijk als voornaamste reden dat de persoon die het gokspel organiseert zo veel mogelijk geld afhandig kan maken van anderen, en dat betekent dus onder andere dat deze persoon meerdere zonden begaat op het moment dat deze een gokspel organiseert. We moeten altijd goed naar de regels van God luisteren, en daar hoort gokken dan ook bij. Het is niet de bedoeling dat wij gokken, omdat dit simpelweg tegenover de regelgeving van God staat. Voor veel mensen is het woord van God echter niet sterk genoeg, waarbij zij er toch voor kiezen om een gokje te wagen in bijvoorbeeld een modern casino.

Maar zelfs een bezoekje aan het casino is al tegen de wil van God. Het is niet zonder reden dat hij ons strenge regels heeft voorgelegd. Het is belangrijk dat wij ons aan al deze regels houden, want dat is de enige manier waarop wij ook de weg kunnen leven die God voor zich ziet. Maak de belangrijke regels van God daarom niet belachelijk en zorg dat je niet met iemand in zee gaat die een gokspelletje met jou wilt spelen, omdat de kans groot is dat je deze persoon op dat moment verleidt om zonden te begaan. Vanuit Gods ogen mogen we anderen niet in de gelegenheid stellen om zonden te begaan, en moeten wij daarbij voorkomen dat men deze zonden daadwerkelijk begaat. Blijf trouw aan het pad van God en blijf weg van gokken en van casino’s.